Förbi eller igenom, det beror väl på?

Planka.nu skriver i en debattartikel att för samma summa (28 miljarder) som Förbifart Stockholm kostar skulle vi kunna få ett tiotal nya spårvägslinjer, mera t-bana, underhåll och cykelinfrastruktur. Gott så men det finns andra trafikanter än befintliga och eventuellt nya kollektivtrafikanter i länet. Det finns yrkestrafik. Alla transporter som går från den ena delen av länet till den andra skall väl inte tvingas att åka igenom stan om de kan slippa. Håll dem på en kringled istället.

Dessutom hävdar plankarna att “Bilen omöjliggör en rättvis, integrerad och jämlik stad.” Jag är inte så säker på att alla de som har ett funktionshinder håller med om det. Det är inte så lätt att hoppa upp på en cykel om man inte har några ben eller ta permobilen från Årsta till Bagarmossen på en timme. Ja, jag vet, det finns kollektivtrafik men det är inte alla som har buss, t-bana eller pendeltåg utanför porten. “Fler vägar ger fler bilister, det vill säga ökad mobilitet för vita, högavlönade män“, säger planka.nu vilket jag tycker är djupt fördomsfullt. Fråga vilken lågavlönad flerbarnsmor som helst. Hon behöver nog sin gamla bil för att transportera sig och ungarna, handla på stormarknaden osv. Bil kostar, det är sant men om man jobbar heltid och har barn att ta hand om funkar det inte att handla en liten kasse mat i jourbutiken på hörnet varje dag. Dels är det svindyrt, dels behöver ett familjehushåll handla mera och hur skall mamman kånka hem allt det samtidigt som hon försöker hålla i ungarna.

Segregationen minskar inte för att vi knyter ihop två ytterförorter med en motorväg“, påstår planka.nu. De vill hellre åstadkomma “social förändring” vad nu det kan vara genom att “ bygga funktionella lokalsamhällen med tillgänglighet i fokus“. Ursäkta, men är inte det att stänga in folk? Varje grupp i sin egen lilla “hood” som en stat i staden. Skapar inte det ännu mera segregation? Nej, jag tror inte heller att man kan ersätta lokalbutiken i Rinkeby med ett nytt shoppingcenter i andra änden av stan men när folk vill åka från Rinkeby för att handla, flanera eller göra vad som helst någon annan stans så skall den möjligheten också finnas. Jag tror inte på att stänga in folk vare sig med trafiklösningar eller tillgång till andra samhällstjänster. Jag tror på att underlätta en fri rörlighet. Jag vill ha både Förbifart Stockholm för att avlasta innerstaden från trafik som egentligen inte är på väg dit och jag vill ha en utbyggd kollektivtrafik för att underlätta rörligheten för vanligt folk, alltså de som inte är yrkestrafikanter. Det kommer att kosta skjortan men vi behöver inte bygga alltihopa på fyra år. Det kommer att ta tid och låt det ta tid. Huvudsaken är att vi bestämmer oss för att det behövs. Sedan kan vi ta en bit i taget. Förbifart Stockholm är en pusselbit och utbyggnaden av tvärbanan är en annan. Många flera finns.

4 thoughts on “Förbi eller igenom, det beror väl på?

 1. Hej Akela.

  Man är inte funktionshindrad, sluta säga så. Funktionshindrad är något man blir genom att samhället sätter upp hinder. Att ta bort hinder, t.ex. i tågtrafik och busstrafik, är att sluta göra personer funktionshindrade. Många av problemen, hindren, går att lösa. Färdtjänst kan vi fortsätta ha, även efter massbilismen är borta. Det är en marginel del av det system som upprätthåller bilen i toppen av trafikmaktordningen.

  Yrkestrafiken kan väl bli ett problem för Förbifarten, eftersom avgashalterne i nuvarande prognoser, övergår riktlinjer för vad yrkeschaufförer bör utsättas för. Det samma gäller busschaufförer (bara ett enkelt argument för att Förbifarten _inte_ kommer att bli en satsning på busstrafik – enligt Kollektivtrafikanter Sthml är prognosen 10.000 resenärer med buss motsatt 170.000 med bil).

  Funktionsseparering är instängning av folk, inte levande lokalsämhällen där man inte tvingas förflytta sig hela dagen. Se mot Miami eller Los Angeles, där det är omöjligt att gå ur sin bil (massbilismens extrem), för att det inte finns trotoarer. Du måste köra 3 kilometer i bil för att handla på affären. Du måste ta bilen för att dra ut pengar på bankautomaten (drive-in-bank). Hela deras samhälle är ett stort drive-in-samhälle. DETTA är instängning. Sluta vända upp och ner på problematiken. Att bygga Förbifarten kommer att accelerera utvecklingen mot massbilism, vilket inte bara drabbar andra trafikslag, men också bilister. På paradoxalt vis kommer Förbifarten – som alla andra kapacitetsökningar – att skapa trängsel åter igen. Och sen kanske vi behöver en ny Förbifart lite längre ut? Och så kan man fortsätta… Hela vägen till Los Angeles.

  • @ Malte: Funktionshindrad anser jag nog att man blir när kroppen av någon anledning inte kan uppfylla den/de funktion(er) som den skall. Jag tror inte att “samhället” går omkring och bryter benen av folk. 🙂 Sedan kan man självfallet diskutera semantik in absurdum. Jag släpper taget om det nu.

   Du säger att “Yrkestrafiken kan väl bli något av ett problem för förbifarten” och nämner avgashalter. Jag undrar om föraren av en varubil som skall åka från ett centrallager söder om stan till en mottagare nord eller nordväst om stan får i sig mer avgaser om han/hon åker på en förbifart eller sitter i en massa osande rödljusköer inne i stan. Gång- och cykeltrafikanter slipper nog gärna den där varubilen och kollektivtrafiken likaså. Bort med tunga transporter och annan yrkestrafik från stan så blir det bättre luft för de som måste vara där. Stadens butiker behöver självfallet också varor. Den trafiken får vi tåla tills elbilarna blir större, bättre och billigare.

   Jag kan förstå din kommentar om Miami och Los Angeles till viss del. Under några av mina år på Ericsson hade jag min chef i Dallas och tillbringade en del tid där. Jag har också pluggat på ett universitet upstate New York och jag minns att jag och de andra svenska studenterna förvånades (och förfasades) över bristen på trottoarer och att amerikaner i gemen sällan verkade vilja sätta sina fötter på marken. Det var snudd på att de tog bilen till brevlådan på andra sidan gatan. 😀 Så långt är vi överens men jag tycker ändå att din jämförelse Stockholm vs Miami/Los Angeles haltar. Antalet bilar och människor är väl något högre i exempelvis Los Angeles än i Stockholm. När Stockholm får en folkmängd på ca 3 miljoner så kan det vara dags.

   Tack för att du tog dig tid att kommentera min blogg. Även om vi har delade meningar så uppskattar jag ditt intressanta inlägg.

 2. Hej,

  du menar att Förbifarten byggs för att avlasta innerstan från genomfartstrafik. Ett klassiskt knep som väglobbyisterna använder sig av (även därför de kallar vägen för förbifarten) detta är dock inte sant. Det rör sig enligt Vägverket om cirka 300 fordon per dag som innerstan kommer förskonas från om förbifarten byggs.

  Sen hävdar du att det är problematiskt att det är för dyrt att handla på jourbutiken på hörnet och att du vill ha både den lokala mataffären i rinkeby och möjligheten att åka till ett externt köpcentrum. Problemet är att bygger vi infrastruktur för bilism, så försvinner också möjligheterna för lokala affärer att klara sig. Anledningen till att det bara finns en dyr jourbutik på hörnet är för att den lokala affären har blivit utkonkurrerad av ett externt (och subventionerat genom infrastruktur för bilism) köpcentrum. Det är så lätt att säga att man är för frihet och vill ha allt, men faktum är att du får den staden du bygger för. Bygger du infrastruktur för bilism så får du en utspridd stad med externa köpcentrum och sovförorter…

 3. Att säga att Förbifart Stockholm och andra motorvägar är infrastruktur för vita högavlönade män är inte bara ogrundade fördomar. Klassaspekten blir övertydlig när man tittar på hur förbifarten planeras: Den ska grävas ner under jord i de rikare områdena och tillåtas förpesta närmiljön för invånarna i låginkomstförorterna. Miljödepartementet har siffror som visar att män står för 75 procent av all bilkörning. En viktig förklaring till skillnaden är givetvis ekonomisk – män har större inkomster och därmed ökade möjligheter att välja bilen framför mer kostnads- och energieffektiva transportmedel. Bilsamhället planeras och byggs av män för män och det är förmodligen därför det är så stora skillnader i kvinnors och mäns inställning till byggandet av förbifarten (http://www.politikerbloggen.se/2010/03/30/29473/).

  Visst finns det undantag, det gör det alltid, frågan är varför vi ska utgå från ett möjligt men osannolikt exempel. Jag vet dessutom av erfarenhet att det går alldeles utmärkt för en lågavlönad, ensamstående flerbarnsmorsa att leva i förorten utan bil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s