Men Akela för h-e, skärp dig!

Jag vet. Det är ett jättelöjligt nick och skulle passa bättre på en pojkscout i 9-årsåldern men jag tog det i hastigt mod för drygt sex år sedan och har helt enkelt vant mig vid det. Cougar skulle passa bättre med tanke på dagens situation 😉 och det använder jag när jag går in i nya communities.

På något sätt har jag alltid betraktat Akela som en hona. Nu vet jag att så inte är fallet men jag fortsätter ändå att tänka på Akela som “hon”. Kanske för att ledarnaturer alltid varit “hon” för mig och att jag starkt identifierar mig med henne. Så nu är det som det är.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s